Konkurs SKRZYPCE MARZEŃ

4 kwietnia 2022

Muzyczna e-lekcja ogłasza konkurs, w którym nagrodą główną jest podpisanie umowy użyczenia na mistrzowski instrument z 2017 roku wykonany przez Hristo Todorov. Inne nagrody to akcesoria do instrumentu – skrzypiec. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół muzycznych w przedziale wiekowym 15-19 lat.

Co należy zrobić, żeby wziąć udział w konkursie?

1. Zrób nagranie audiowizualne utworu dowolnego solo lub z akompaniamentem i zamieść je w serwisie YouTube według załączonej instrukcji w zakładce Regulaminy.

2. Zrób kopię świadectwa szkolnego z roku szkolnego 2020/2021.

3. Pobierz z naszej strony internetowej formularz zgłoszeniowy, wypełnij go i podpisz.

4. Pobierz z naszej strony internetowej oświadczenie nauczyciela i daj go do podpisu swojemu nauczycielowi skrzypiec.

5. Pobierz z naszej strony internetowej zgodę rodziców/opiekunów prawnych na udział w konkursie i daj do podpisu (jeśli jesteś niepełnoletnia/niepełnoletni).

6. Napisz krótko o sobie i odpowiedz na pytanie konkursowe: Jaką rolę w Twoim życiu odgrywają skrzypce?

7. Dokonaj wpłaty wpisowej w wysokości 60 zł na numer rachunku bankowego BGK 53 1130 1059 0017 3410 7720 0003, podając w tytule imię i nazwisko Uczestnika oraz nazwę konkursu „Skrzypce marzeń”, wydrukuj potwierdzenie.

Wszystkie dokumenty prześlij w formacie PDF na adres mailowy: kontakt@muzycznae-lekcja.pl

Czekamy na zgłoszenia do 30 maja 2022 roku. Życzymy powodzenia!!!